@article{Gorzelana:2015,
  author  = "J. Gorzelana",
  title   = "Na pasionku w Brze¼nicy",
  journal = "Polonus",
  number  = "nr 7",
  pages   = "33--35",
  year    = "2015",
}