@article{Kapica-Curzytek:2014,
  author  = "J. Kapica-Curzytek",
  title   = "Kreowanie edukacji globalnej (planetarnej): utopijna iluzja czy rzeczywistość?",
  journal = "Chowanna",
  volume  = "tom 2 (43)",
  pages   = "339--354",
  year    = "2014",
}