@article{Banaszewski:2015,
  author  = "K. Banaszewski and K. Bartosiak",
  title   = "Satysfakcja użytkowników Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prezentacja wyników badań, cz. 1",
  journal = "Uniwersytet Zielonogórski",
  number  = "nr 6",
  pages   = "36--39",
  year    = "2015",
}