@article{Głuchowska:2015,
  author  = "L. Głuchowska",
  title   = ""Się maluje" na "Pokocie", czyli prace studentów Instytutu Sztuk Wizulalnych w teatralnych wnętrzach",
  journal = "Uniwersytet Zielonogórski",
  number  = "nr 6",
  pages   = "47--48",
  year    = "2015",
}