@article{Głuchowska:2015,
  author  = "L. Głuchowska",
  title   = ""Bunt", "Refleks" i "Ulotka" - międzynarodowe tournée wystawy donacyjnej. Ekspresjonizm, transgraniczna awangarda i ich współczesne reinterpretacje",
  journal = "Uniwersytet Zielonogórski",
  number  = "nr 6",
  pages   = "49--51",
  year    = "2015",
}