@article{Baron-Polańczyk:2015,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title   = "ICT - kulturowo wartościowe narzędzie kognitywne (w kontekście konstruktywizmu społeczno-kulturowego)",
  journal = "Edukacja - Technika - Informatyka",
  number  = "nr 3",
  pages   = "33--41",
  year    = "2015",
}