@article{Chosińska:2015,
  author  = "K. Chosińska",
  title   = "Poidła i kąpieliska dla ptaków : ekologiczny ogród",
  journal = "Przyroda Polska",
  number  = "nr 7",
  pages   = "9",
  year    = "2015",
  note    = "dodatek "Natura i Zdrowie"",
}