@article{Babirecki:2015,
  author  = "W. Babirecki and M. Śliwa",
  title   = "Koncepcja wielofunckcyjnego urządzenia do montażu zaworów pneumatycznych",
  journal = "Technologia i Automatyzacja Montażu",
  number  = "nr 3",
  pages   = "39--42",
  year    = "2015",
}