@article{M³yńczyk:2015,
  author  = "£. M³yńczyk",
  title   = "Metateoretyczna analiza arkusza recenzyjnego czasopisma indeksowanego "Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne"",
  journal = "Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne",
  volume  = "vol. 47",
  pages   = "43--62",
  year    = "2015",
}