@article{Adaszyńska:2015,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title   = "Otwartość na współpracę - Tydzień Otwartej Nauki 2015. Idea Open Access i Open Science",
  journal = "Uniwersytet Zielonogórski",
  number  = "nr 7",
  pages   = "36--39",
  year    = "2015",
}