@article{Juszczyk:2015,
  author  = "A. Juszczyk",
  title   = "Podstawy prawne przygotowanie robˇt drogowych na terenach objŕtych ochron▒ konserwatorsk▒",
  journal = "Drogownictwo",
  number  = "nr 9",
  pages   = "311--313",
  year    = "2015",
}