@article{Leszkowicz-Baczyński:2015,
  author  = "J. Leszkowicz-Baczyński",
  title   = "Rewitalizacja społeczna jako odpowiedź na problemy obszarów miejskich",
  journal = "Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica : Procesy społeczne w miastach postprzemysłowych",
  number  = "52",
  pages   = "95--108",
  year    = "2015",
}