@article{Czarna:2015,
  author  = "M. Czarna and M. Ćwiąkała and U. Kołodziejczyk",
  title   = "Skuteczność środków chemicznych stosowanych w zimowym utrzymaniu dróg",
  journal = "Logistyka",
  number  = "nr 4",
  pages   = "8775--8780",
  year    = "2015",
}