@article{Asienkiewicz:2015,
  author  = "R. Asienkiewicz",
  title   = "Kierunki zmian w rozwoju fizycznym i sprawności motorycznej młodzieży akademickiej (1975-2010)",
  journal = "Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku",
  number  = "nr 1-4 (25-28)",
  pages   = "99--108",
  year    = "2015",
}