@article{Gorzelana:2015,
  author  = "J. Gorzelana",
  title   = ""Daj Boże Oświecenie w Polsce!". Określenia Boga w pierwszym roczniku czasopisma "Monitor"",
  journal = "Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  volume  = "1",
  pages   = "63--76",
  year    = "2015",
}