@article{Kaczor:2015,
  author  = "M. Kaczor and A. Narolska",
  title   = "Wspomnienie młodości. O znaczeniu przysłowia "Przypomniała baba dziewic wieczór" w utworach Elizy Orzeszkowej",
  journal = "Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  volume  = "1",
  pages   = "173--185",
  year    = "2015",
}