@article{Banaszewski:2015,
  author  = "K. Banaszewski",
  title   = "Bibliografia zawartości "Studiów i Materiałów" (seris "Filologia Polska") Wyższej Szkoły Pedagogicznej (nr 1-10: 1975-1999) oraz serii wydawniczej "Filologia Polska" (nr 1-5: 2003-2013)",
  journal = "Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  volume  = "1",
  pages   = "265--280",
  year    = "2015",
}