@article{Banaszewski:2015,
  author  = "K. Banaszewski",
  title   = "Bibliografia lubuskiej polonistyki akademickiej za rok 2014",
  journal = "Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  volume  = "1",
  pages   = "281--294",
  year    = "2015",
}