@article{Baron-Polańczyk:2015,
  author  = "E. Baron-Polańczyk and A. Klementowska",
  title   = "Sprawozdanie z III Międzynarodowego Kongfesu Profesjologicznego - PROFERG 2015",
  journal = "Problemy Profesjologii",
  number  = "nr 2",
  pages   = "189--191",
  year    = "2015",
}