@article{Adaszyńska:2014,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title   = "Współpraca z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej",
  journal = "Uniwersytet Zielonogórski : miesięcznik społeczności akademickiej",
  number  = "nr 9-1",
  pages   = "26",
  year    = "2014",
}