@article{Bulaczek:2014,
  author  = "A. Bulaczek",
  title   = "Zasada dialogiczności w antropologii Józefa Tischnera i Antoniego Kępińskiego",
  journal = "Lumen Poloniae",
  number  = "nr 1",
  pages   = "47--56",
  year    = "2014",
}