@article{Głuchowska:2016,
  author  = "L. Głuchowska",
  title   = "Międzynarodowe tournée wystawy "Bunt ? Ekspresjonizm ? Transgraniczna awangarda. Prace z berlińskiej kolekcji prof. St. Karola Kubickiego we Wrocławiu"",
  journal = "Uniwersytet Zielonogórski",
  number  = "nr 9-1",
  pages   = "35--36",
  year    = "2016",
}