@article{Kaczor:2015,
  author  = "M. Kaczor",
  title   = "Ideologizacja klauzuli sumienia w dyskusji publicznej",
  journal = "Studia Pragmalingwistyczne",
  volume  = "r. 7",
  pages   = "119--138",
  year    = "2015",
}