@article{Zegzuła-Nowak:2011,
  author  = "J. Zegzuła-Nowak",
  title   = "Postulat jasności w polemikach metafilozoficznych Kazimierza Twardowskiego",
  journal = "Analiza i Egzystencja: czasopismo filozoficzne",
  number  = "16",
  pages   = "51--73",
  year    = "2011",
}