@article{Rostkowska-Biszczanik:2015,
  author  = "K. Rostkowska-Biszczanik",
  title   = "Strategia empatii w wywiadach Teresy Torańskiej. O nową filozofię rozmowy dziennikarskiej",
  journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica",
  number  = "2(28)",
  pages   = "239--250",
  year    = "2015",
}