@article{Ciepliński:2015,
  author  = "M. Ciepliński and M. Grandtke and M. Janczak and M. Kasprzak",
  title   = "UDN - tajemnicza choroba troci wędrownej",
  journal = "Gawron : kwartalnik Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych",
  number  = "nr 3",
  pages   = "9--13",
  year    = "2015",
}