@article{Kowalski:2015,
  author  = "M. Kowalski and E. Kowalska",
  title   = "Społeczna rola intelektualisty-nauczyciela akademickiego - refleksje",
  journal = "Rocznik Lubuski : Polskie szkolnictwo wyższe - stan i perspektywy",
  volume  = "t. 41",
  number  = "cz. 2",
  pages   = "231--236",
  year    = "2015",
}