@article{Adaszyńska:2015,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title   = "Biblioteka naukowa w środowisku akademickim Centrum wiedzy i zasobów - Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  journal = "Forum Bibliotek Medycznych",
  volume  = "r. 8",
  number  = "nr 1 (15)",
  pages   = "91--105",
  year    = "2015",
}