@article{Adaszyńska:2016,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title   = "Rodzaje wolnych licencji w otwartym dostępie do nauki",
  journal = "Uniwersytet Zielonogórski",
  number  = "nr 3",
  pages   = "13--16",
  year    = "2016",
}