@article{Czarnecka:2016,
  author  = "E. Czarnecka and M. Chocianowska-Sidoruk",
  title   = "Deskryptory Biblioteki Narodowej jako nowy język opracowania dokumentów",
  journal = "Uniwersytet Zielonogórski",
  number  = "nr 9-1",
  pages   = "26--27",
  year    = "2016",
}