@article{Chocianowska-Sidoruk:2016,
  author  = "M. Chocianowska-Sidoruk and E. Czarnecka",
  title   = "Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  journal = "Bibliotekarz",
  number  = "nr 4",
  pages   = "20--24",
  year    = "2016",
}