@article{Śliwa:2015,
  author  = "M. Śliwa and J. Patalas-Maliszewska",
  title   = "Model doboru jednostki badawczo-rozwojowej dla przedsiębiorstwa opartego na wiedzy",
  journal = "Modern Management Review",
  volume  = "Vol. 20",
  number  = "no. 22 (3/2015)",
  pages   = "267--280",
  year    = "2015",
}