@article{Kowalski:2016,
  author  = "S. Kowalski and O. Włodkowski",
  title   = ""Odpowiednie" stosowanie znowelizowanych przepisów Części ogólnej Kodeksu karnego na gruncie Kodeksu karnego skarbowego",
  journal = "Monitor Prawniczy",
  number  = "nr 6",
  pages   = "301--307",
  year    = "2016",
}