@article{Banaszewski:2015,
  author  = "K. Banaszewski and K. Bartosiak",
  title   = "Badania satysfakcji użytkowników Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego składnikiem kultury oceny w nowoczesnej bibliotece akademickiej",
  journal = "Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze",
  number  = "z. 7",
  pages   = "257--284",
  year    = "2015",
}