@article{Kruk:2015,
  author  = "M. Kruk",
  title   = "Wpływ świata wirtualnego Active Worlds na motywację uczniów do porozumiewania się w języku angielskim",
  journal = "Konińskie Studia Językowe",
  volume  = "Vol. 3",
  number  = "No. 4",
  pages   = "431--450",
  year    = "2015",
}