@article{Szagun:2015,
  author  = "D. Szagun",
  title   = "Przekorne nawiązania do Sienkiewiczowskiego wzorca powieści historycznej w "Bohunia" Jacka Komudy",
  journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica",
  volume  = "49",
  pages   = "81--92",
  year    = "2015",
}