@article{Pałucka-Czerniak:2015,
  author  = "I. Pałucka-Czerniak",
  title   = "Korekty w dokumencie urzędowym, czyli rozważań nad autorytetem część druga",
  journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica",
  volume  = "49",
  pages   = "125--138",
  year    = "2015",
}