@article{Głuchowska:2016,
  author  = "L. Głuchowska and J. Wallis",
  title   = ""Bunt" - Ekspresjonizm - Transgraniczna awangarda w rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  journal = "Uniwersytet Zielonogórski",
  number  = "19--20",
  pages   = "18",
  year    = "2016",
}