@article{Bartkowiak:2015,
  author  = "E. Bartkowiak",
  title   = "Obraz matki i macierzyństwa w przekazach źródłowych z historii wychowania",
  journal = "Wychowanie w Rodzinie : Rodzina w Europie na przełomie XIX i XX wieku",
  volume  = "t. XII",
  number  = "nr 2",
  pages   = "271--294",
  year    = "2015",
}