@article{Mróz:2015,
  author  = "A. Mróz",
  title   = "Analiza hermeneutyczna narracji autobiograficznych w badaniach noetycznego poziomu rozwoju człowieka",
  journal = "Rocznik Lubuski : Badania jakościowe. W poszukiwaniu dróg i inspiracji",
  volume  = "tom 41",
  number  = "cz. 1",
  pages   = "107--116",
  year    = "2015",
}