@article{Kotylak:2016,
  author  = "S. Kotylak",
  title   = "Sektor przemysłów kreatywnych elementem zmian w e-gospodarce - ujęcie ekonomiczne",
  journal = "Ekonomiczne Problemy Usług : Obszary gospodarki elektronicznej",
  number  = "nr 123",
  pages   = "235--244",
  year    = "2016",
  note    = "podwójna afiliacja",
}