@article{Sta¶kiewicz:2016,
  author  = "H. Sta¶kiewicz",
  title   = "Libertariańskie koncepcje państwa w ujęciu Buchanana, Nozicka i Friedmana",
  journal = "Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne",
  number  = "nr 49",
  pages   = "22--41",
  year    = "2016",
}