@article{Stankiewicz:2016,
  author  = "J. Stankiewicz and M. Moczulska",
  title   = "Zachowanie pracowników sprzyjające innowacyjności organizacji w świetle badań",
  journal = "Przegląd Organizacji",
  number  = "nr 2",
  pages   = "36--43",
  year    = "2016",
}