@article{Moczulska:2016,
  author  = "M. Moczulska and J. Stankiewicz",
  title   = "Interakcje społeczne sprzyjające zaangażowaniu pracowników w organizacji - założenia w świetle teorii organizacji i zarządzania",
  journal = "Management Sciences. Nauki o Zarządzaniu",
  number  = "nr 2(27)",
  pages   = "116--129",
  year    = "2016",
}