@article{Adaszyńska:2016,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title   = "Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce",
  journal = "Uniwersytet Zielonogórski",
  number  = "nr 6",
  pages   = "16--18",
  year    = "2016",
}