@article{Husak:2015,
  author  = "B. Husak",
  title   = "Deklaracje bońsko-kopenhaskie jako wzór regulacji prawnych wobec mniejszości narodowych we współczesnej Europie",
  journal = "Studia Zachodnie",
  volume  = "17",
  pages   = "276--288",
  year    = "2015",
}