@article{Kania:2015,
  author  = "A. Kania",
  title   = "Wybrane problemy konstytucyjnej zasady niezawisłości sędziowskiej",
  journal = "Studia Prawa Publicznego",
  number  = "nr 3 (11)",
  pages   = "59--80",
  year    = "2015",
}