@article{Kania:2016,
  author  = "A. Kania",
  title   = "Rola celów wychowawczych w procesie wymiaru kary młodocianym sprawcom przestępstw (art. 54 § 1 K.K.). Uwagi na tle poglądów orzecznictwa",
  journal = "Ius Novum",
  number  = "nr 1",
  pages   = "24--40",
  year    = "2016",
}