@article{Kania:2015,
  author  = "A. Kania",
  title   = "Prawnokarna regulacja zawiadomienia sądu rodzinnego w trybie art. 43c k.k. - uwagi "de lege lata" oraz "de lege ferenda". Część I",
  journal = "Wojskowy Przegląd Prawniczy",
  number  = "nr 3",
  pages   = "76--88",
  year    = "2015",
}