@article{Kania:2015,
  author  = "A. Kania",
  title   = "Rola stopnia zawinienia przy wymiarze kary dyscyplinarnej wobec policjantów",
  journal = "Przegląd Policyjny",
  number  = "nr 4",
  pages   = "137--149",
  year    = "2015",
}